Temes

A

Cercar

Fondo Puertos 4.0: més de 20M€ per a l”open innovation’ als ports espanyols

El Fondo Puertos 4.0 neix amb la voluntat d’impulsar la innovació oberta en les comunitats logístic-portuàries, facilitant el desenvolupament de projectes tecnològics emmarcats en un ecosistema viu de start-ups i emprenedors. Neix amb una dotació de més de 20 milions d’euros per als pròxims quatre anys i amb el desig de convertir-se en un referent internacional en innovació portuària.

Publicat el 31.01.2019
Es finançaran projectes sobre eficiència energètica o orientats a la reducció d’emissions de qualsevol naturalesa en la prestació de serveis portuaris. [Imatge de Pexels]

Incorporar solucions de la indústria 4.0 i avançar cap a un model de smart port no és una tasca fàcil. Cal talent, finançament i, sobretot, incorporar formes de gestió àgils, que permetin aflorar la innovació al sector portuari. Per impulsar i facilitar aquests processos, neix el pla d’impuls a l’emprenedoria per a la innovació en el sector portuari, el Fondo Puertos 4.0, una iniciativa conjunta de totes les autoritats portuàries nacionals que gestionarà Puertos del Estado.

La clau d’aquest fons per introduir la innovació als ports és, a més d’aportar fons a empreses i emprenedors, crear incubadores i acceleradores en un mínim de cinc localitzacions del territori nacional on les companyies rebin assessorament legal i informació sobre les necessitats del sector: “Les grans corporacions, també les que duen a terme l’activitat en l’entorn portuari, tenen dificultats per mantenir el ritme accelerat de l’evolució tecnològica. Per tant, creiem que hi ha d’haver un procés d’innovació oberta al sector portuari i que aquesta és la millor manera d’adaptar-se a la nova economia 4.0, que ja és una realitat”, ens explica José Llorca, responsable d’Innovació de Puertos del Estado, ens públic que ell mateix va presidir entre els anys 2012 i 2018.

Es pretén animar el sector privat que desenvolupa l’activitat als ports perquè aposti pels processos logístics de tecnologies com l’internet de les coses, el big data, la robotització o la intel·ligència artificial. [Imatge de Pexels]

 

Impuls al sector privat

Llorca està al capdavant d’aquesta iniciativa amb la qual es pretén “animar el sector privat que desenvolupa l’activitat als ports perquè aposti per la innovació”, explica, “ens referim a la introducció en els processos logístics de tecnologies com l’internet de les coses, el big data, la robotització o la intel·ligència artificial”.

Aquesta empenta en forma de “contribució llavor”, en paraules de Llorca, arriba per la necessitat de “tota la comunitat portuària d’evolucionar cap als models i els processos marcats per aquestes tecnologies” a risc de perdre la “posició privilegiada dins del transport marítim internacional”. Després de tot, no es tracta d’una aposta de l’organisme Puertos del Estado, “sinó del conjunt dels ports espanyols, demostrant l’interès de tots els actors per impulsar solucions disruptives per a aquest sector”, puntualitza Llorca.

La clau d’aquest fons per introduir la innovació als ports és crear incubadores i acceleradores en un mínim de cinc localitzacions del territori nacional on les companyies rebin assessorament legal i informació sobre les necessitats del sector.

Projectes elegibles

El pla es desenvoluparà en tres fases: una primera convocatòria d’idees o start-ups en fase inicial o emergent, seguida d’un procés d’incubació o acceleració de les idees seleccionades (que portarien a terme les oficines acceleradores corporatives dels ports) i, finalment, una nova convocatòria de subvencions a projectes en fase precomercial i comercial.

Els projectes  i les idees podran versar sobre quatre eixos:

  • Eficiència logística en l’àmbit infraestructural, operacional o de prestació de serveis. Els projectes elegibles, doncs, podrien ser solucions d’automatització d’operacions en terminals, implantació de vehicles autònoms, ús de dades per a l’optimització de processos o desenvolupament de models predictius, sistemes de traçabilitat de la cadena logística, etc.
  • Digitalització de processos i plataformes intel·ligents. En aquest cas, el pla fa referència al desenvolupament de plataformes que permetin l’intercanvi de dades dels diferents agents de la comunitat logisticoportuària, sistemes de port intel·ligent, integració digital amb altres sectors, sistemes que permetin la fiabilitat i la transparència de les operacions i la informació mitjançant tecnologia blockchain, per esmentar alguns exemples.
  • Sostenibilitat ambiental i energia. D’aquesta manera es finançarien projectes sobre eficiència energètica o orientats a la reducció d’emissions de qualsevol naturalesa en la prestació de serveis portuaris, foment de l’economia circular i impuls a l’ús dels combustibles alternatius, entre d’altres.
  • Seguretat i protecció. El pla inclou el desenvolupament de propostes de teledetecció, alerta primerenca, gestió del risc físic, sistemes de ciberseguretat, automatització de controls i processos…

El fons té en compte donar suport a tots els projectes que tendeixin, de manera directa o indirecta, a reduir emissions. [Imatge de Shaah Shahidh]

Tot i que Llorca qualifica aquestes dues últimes qüestions com a transversals i bàsiques en els nous processos de la indústria 4.0: “Un dels pilars essencials de la nova economia és la descarbonització progressiva dels processos. Per exemple, el transport marítim es troba enmig d’un canvi de paradigma amb la progressiva gasificació”, explica Llorca. En aquest sentit, “el fons té en compte donar suport a tots els projectes que tendeixin, de manera directa o indirecta, a reduir emissions”.

Respecte a les empreses, el responsable d’Innovació anima a participar a totes les start-ups i els emprenedors amb idees que ajudin a introduir “totes les verticals de les tecnologies que impulsen l’economia 4.0.”. Això sí, aquestes tecnologies s’han d’aplicar “a productes i serveis que es puguin comercialitzar i aplicar en diferents àrees de la logística, però també que siguin escalables i exportables a altres indústries i a tercers països”. Es tracta, cal capdavall, de potenciar la indústria i l’economia espanyoles, a partir d’aquest sector, però des d’una doble vocació internacional: “El fons aspira a fomentar productes i serveis que es puguin internacionalitzar, però també anima a participar empreses estrangeres que vulguin desenvolupar o aplicar la seva tecnologia en els ports espanyols”.

El responsable d’Innovació anima a participar a totes les start-ups i els emprenedors amb idees que ajudin a introduir totes les verticals de les tecnologies que impulsen l’economia 4.0.

Tal com s’ha assenyalat, al llarg del pla s’introduirà un element vertebrador de tots els projectes, l’acceleradora o incubadora. “Les empreses estan aplicant diferents models quan volen entrar en contacte amb les tecnologies més disruptives”, explica Llorca, “posar en marxa una acceleradora o una incubadora corporativa n’és un. Nosaltres hem volgut fer una cosa similar. Entenem que cal tenir contacte amb les necessitats del sector, aquest coneixement i assessorament es vehiculen amb la creació d’una incubadora, que tindrà cinc localitzacions diferents (que es decidiran en funció de les propostes) i permetran un contacte directe entre els ecosistemes innovadors de cada territori amb el sector portuari i logístic”.

Les claus del Fondo Puertos 4.0

  • L’objectiu és promoure la innovació disruptiva com a element de competitivitat en el sector logisticoportuari, tant públic com privat. Aquest element es considera fonamental per facilitar la transició del sector a l’economia 4.0.
  • El fons té una dotació d’uns 20 milions d’euros, que aportaran els ports espanyols mitjançant una contribució equivalent a l’1% del seu cash flow durant els pròxims quatre anys, tot i que el fons estarà gestionat per l’organisme Puertos del Estado. El pla s’ha iniciat amb aquesta dotació del fons i un concurs per seleccionar la incubadora/acceleradora que el gestioni i vetlli pel desenvolupament dels projectes seleccionats durant els pròxims quatre anys. Un cop seleccionada aquesta empresa, s’elaborarà el reglament del fons i es convocarà el primer concurs obert de projectes, que s’espera per a aquest primer semestre del 2019, i d’acord amb la Llei 38/2003 General de Subvencions.
  • La dotació econòmica del fons per a cada empresa o projecte seleccionat oscil·laria entre una quantitat fixa de 15.000 euros per a idees o start-ups en fase inicial o emergent, entre un mínim de 50.000 i un màxim d’1.000.000 d’euros per a start-ups o spin-off en fase de desenvolupament amb un producte innovador en fase precomercial, i fins a una quantitat d’un mínim de 100.000 euros i un màxim de 2.000.000 d’euros per a start-ups o spin-offs en fase d’escalat o comercialització.

Esperem que aquest fons contribueixi a millorar la competitivitat dels nostres ports gràcies a la incorporació no tan sols de solucions tecnològiques d’última generació, sinó també de l’impuls innovador i el talent que aporten emprenedors i start-ups a l’entorn logístic i portuari.