Temes

A

Cercar

Connectades i autònomes, així seran les cadenes de subministrament al 2025

Les cadenes de subministrament miren al futur. Per a continuar creant valor, han de redefinir els seus objectius, adaptar-se a les noves demandes dels clients i a un context climàtic i geopolític marcat per la inestabilitat i en el qual les disrupcions seran cada vegada més freqüents. En aquest article, s'analitzen els informes presentats per grans empreses de consultoria, que ens expliquen per què les tecnologies es presenten com les millors aliades per a adequar aquests processos amb flexibilitat, resiliència i transparència.

Publicat el 03.12.2020
Molts ports ja han iniciat el camí a seguir i el seu lideratge pot servir d'exemple per a la resta dels agents logístics. (Port de Barcelona)

El lustre vinent serà un període de canvis significatius en les cadenes logístiques. Per a afrontar la seva reestructuració amb èxit, és necessari preparar a tots els agents involucrats perquè puguin adaptar el seu negoci. En aquest futur tan pròxim, el client i la sostenibilitat seran centrals i la Internet de les Coses (IoT), l'automatització i la digitalització seran les eines fonamentals per a afrontar la incertesa.

Les principals consultores internacionals estan d'acord; les cadenes de proveïment han d'anticipar-se a l'evolució del mercat i enfrontar-se als reptes i desafiaments globals que, avui més que mai, han exposat les seves fortaleses i fragilitats.

Una cadena sostenible, local i centrada en el client

No obstant això, segons avisa l'informe ‘The Future of Supply Chains 2025’ de BSR, la majoria de proveïdors logístics no compten amb les eines adequades per a avaluar o gestionar aquests impactes. Una solució a aquest problema és tornar a establir xarxes de proveïdors geogràficament més pròxims, que a més d'alinear-se amb aquesta missió i visió, permetin reduir possibles disrupcions en la cadena logística gràcies l'agilitat de resposta que genera la proximitat o la diversificació geogràfica de proveïdors i recursos.

Aquesta consultora estatunidenca recomana que les organitzacions es preparin per a enfrontar-se a una migració massiva i a gran escala, a més dels efectes que l'automatització tindrà en molts treballadors, ja que en alguns casos es veuran desplaçats de les seves funcions per màquines. Les empreses poden mitigar aquesta volatilitat fomentant pràctiques laborals responsables i inclusives, desenvolupant amb transparència plans que ajudin al fet que aquesta transició de la força laboral sigui sostenible.

 

 

Aquí serà fonamental assegurar-se que els millors talents formen part de les plantilles empresarials, tal com assenyala l'informe de KPMG ‘The road to everywhere. The future of supply chain’. La irrupció de tecnologies com la Intel·ligència Artificial, el Blockchain o la robòtica requeriran de perfils molt especialitzats que actualment són una minoria. Per això, la seva captació ha de formar part de l'estratègia a llarg termini en tot el sector logístic.

L'emergència climàtica exigeix, així mateix, una resposta contundent per part d'un sector tan globalitzat. Aquesta ha d'enfocar-se en models de planificació capaces de buscar materials i recursos alternatius, noves maneres d'assegurar el subministrament i minimitzar interrupcions, maneres de transport més sostenibles i la comptabilització per part dels operadors dels seus costos externs. I com que les cadenes logístiques compten amb la interacció de múltiples agents, les empreses hauran d'associar-se amb proveïdors que comparteixin aquest mateix compromís.

El perfil dels clients és un altre canvi de paradigma. La digitalització i els dispositius del IoT han acostumat al consumidor a productes i serveis a la carta i a exigir una major velocitat en els lliuraments. Segons KPMG, això no ha de suposar un problema si les cadenes segmenten i dinamitzen la seva producció per a respondre a la transició de la demanda en massa a una més personalitzada.

Al 2025, el client i la sostenibilitat seran centrals i l'automatització o la digitalització seran eines fonamentals per a afrontar el futur amb resiliència

Aliats tecnològics

La introducció de tecnologies com la Intel·ligència Artificial (IA) permet interpretar les dades que generen les interaccions amb els clients per a segmentar i predir patrons de comportament i anticipar-se al mercat. El repte de gestionar un volum massiu de dades suposa una oportunitat per a innovar en la seva avaluació i interpretació.

Així, amb més dades disponibles que en cap altre moment de la història, un altre repte que hauran d'afrontar les diferents baules de la cadena serà el de delimitar i distingir quina informació és útil i quina no ho és, i la manera de recopilar-la i interpretar-la. Els líders de la cadena de subministrament hauran d'avaluar les eines i processos disponibles amb diverses prioritats en ment: que siguin a temps real i en obert.

En aquesta línia, KPMG prediu una logística connectada i acte-optimitzada, que a cop de clic seran capaços de processar dades en temps real, connectant als diferents agents de la cadena de manera transparent, gràcies a sistemes integrats des del principi fins al final.

 

La introducció de tecnologies com la Intel·ligència Artificial (IA) permet interpretar les dades que generen les interaccions amb els clients. (Port de Barcelona)

La transparència és una altra de les claus i remei contra la incertesa. La logística pot anticipar-se preparant-se per a possibles escenaris futurs millorant la seva visibilitat i comunicant millor les seves accions. Això també permetrà afrontar millor els requisits reguladors i l'escrutini fruit dels interessos polítics que puguin aparèixer en el context del comerç internacional.

L'informe ‘Connected and autonomous supply chain ecosystems 2025’ de PriceWaterhouseCoopers, també preveu que les cadenes de subministrament seran acte orquestrades, integrant agents externs de principi a fi. Aquest principi també correspon a la pròpia planificació de la cadena, ja que la sincronització a temps real permet optimitzar contínuament els processos. La digitalització reportarà, a més, estalvis i beneficis, concretament, del 6.8% i 7.7% segons una enquesta realitzada per la consultora.

En l'es refereix a l'automatització, l'informe parla d'una logística intel·ligent, capaç de connectar el físic amb el digital mitjançant magatzems i transports automatitzats que contribuiran a maximitzar l'eficiència i reduir costos.

Els ports, a l'avantguarda

Molts ports ja han iniciat el camí a seguir i el seu lideratge pot servir d'exemple per a la resta dels agents logístics.

Rotterdam, Hamburg, Los Angeles, Anvers o Barcelona són exemples de ports que han comprès que en els nous temps és necessari centrar l'estratègia en la sostenibilitat i en la digitalització de la seva activitat. Lideren iniciatives a nivell internacional per a, d'una banda, promoure la transició energètica i la descarbonització de l'activitat portuària i, per un altre, garantir la traçabilitat de la mercaderia i la integració dels operadors mitjançant la sensorització dels seus recintes i el desenvolupament d'aplicacions col·laboratives que abasten tota la cadena logística.