Temes

A

Cercar

DHL Logistics Trend Radar: el futur de la logística és avui

La cinquena edició del DHL Logistics Trend Radar, un document de referència per als professionals del sector de la logística, analitza el present i el futur de la indústria, fortament impactada pel COVID-19, que ha accelerat la implementació d'una sèrie de transformacions que marcaran el futur del sector.

Publicat el 15.10.2020
Els mercats online ajuden a connectar a milions de remitents amb una multitud de proveïdors de logística al voltant del món. (DHL)

De caràcter biennal, l'informe elaborat per l'empresa de paqueteria més important del món és una eina fonamental per a anticipar les tendències que definiran al sector de la logística a curt i mitjà termini.

Un salt de gegant

Les dues primeres dècades d'aquest segle han estat testimonis d'una sèrie de transformacions en la indústria de la logística que han generat més canvis que en tot el segle XX. L'informe de DHL destaca, entre altres, la imparable irrupció de l'e-commerce, que aposta per models de negoci verticals que integren la logística en les seves operacions.

Les barreres que dificulten la venda en línia s'estan esfondrant gràcies a l'aparició de la nova generació de 3PV o proveïdors externs. També suma el desenvolupament de les interfases de programació d'aplicacions (APIs, per les seves sigles en anglès) que permeten que les empreses es connectin a les plataformes de les cadenes de subministrament i vincular-les al seu inventari.

Aquest impuls tecnològic és fruit de la ingent inversió realitzada en el sector de la logística: 30 mil milions de dòlars des de 2012, unit del naixement de start-ups que innoven en la indústria. Entre les tecnologies que s'estan implantant, destaquen el big data per a diagnosticar operacions i predir futurs escenaris; la Intel·ligència Artificial, utilitzada en reptes operacionals complexos com l'optimització dinàmica de rutes i l'adopció de l'automatització de processos en els fluxos de treball.

2020-2030: la dècada que confirmarà la digitalització del sector

La volatilitat de la globalització ha quedat exposada per la pandèmia del coronavirus, especialment en un sector com el logístic que ha estat en primera línia. El COVID-19 ha actuat com a catarsi per a confirmar que la dècada vinent serà la de la digitalització de la logística, imprescindible per a minimitzar impactes com els causats per la pandèmia.

Encara que ja és pràcticament un fet, la seva implementació ha passat a ser l'element número u en l'agenda de prioritats per a protegir a les organitzacions d'esdeveniments disruptivos, segons van respondre el 50% dels Directors Financers en una enquesta de PricewaterhouseCoopers.

A manera de bestreta provocada pel COVID-19, l'informe destaca el paper que han tingut els dispositius wearables, la robòtica o el contactless en els nous protocols laborals i que poden acabar d'assentar-se amb un paper més important del que inicialment es podia haver previst.

La dècada vinent serà la de la digitalització de la logística, imprescindible per a minimitzar impactes com els causats per la pandèmia

Resiliència, sostenibilitat i una cadena de subministrament preparada per al futur

Les interrupcions del subministrament, una demanda volàtil o les guerres comercials obliguen a reconfigurar les cadenes de subministrament que, fins ara, han estat basades, sobretot, en estratègies low cost i en models com el “just a temps”.

Gestionar el risc amb resiliència és la primera recomanació. L'informe cita a la consultora PricewaterhouseCoopers que prediu un creixement significatiu en l'adopció d'eines que permetin automatitzar la recollida i anàlisi de dades de la cadena de subministrament, indispensables per a reaccionar amb major eficiència davant situacions molt canviants i de naturalesa incerta. Per a això es necessita de personal qualificat que coordini una resposta efectiva.

A més, les dificultats operatives experimentades enguany han subratllat la importància de les estratègies de diversificació de les fonts d'aprovisionament en proveïdors i geografies per a reduir la dependència d'un únic origen.

La sostenibilitat és un altre aspecte clau, així ho manifesten el 79% d'inversors institucionals. Els compromisos ambientals dirigits a reduir el volum d'emissions es tradueixen en un major ús de vehicles elèctrics, l'eliminació de plàstics d'un sol ús, un aspecte ara especialment apressant a causa de la massiva fabricació de màscares i guants com a mesures preventives contra el COVID-19.

 

Un altre assumpte subratllat per l'informe són els esforços per minimitzar l'impacte de l'embalatge, una demanda exigida per part de legisladors i clients. Un exemple pràctic d'això últim és Procter & Gamble, que s'ha marcat com a objectiu que el 100% del seu embalatge sigui reciclable al 2030.

Un altre escenari és la preparació de la cadena logística per a un futur tecnològic que no oblidi el component humà. Lliuraments més veloços, major qualitat del servei i una comunicació clara són demandes de les quals s'espera una execució sense fissures. Això està portant a les companyies a explorar un ampli ventall de tecnologies com la robòtica, la Internet de les Coses (IoT) o els vehicles autònoms.

Però tot això sense oblidar que són les persones les encarregades de dissenyar, mantenir i millorar les operatives de la cadena de subministrament. L'informe urgeix a les empreses a dissenyar polítiques d'innovació centrades en les persones, emfatitzant la necessitat d'incrementar les seves plantilles amb personal capacitat per a desenvolupar aquestes tasques.

Al radar

Així mateix, aquesta edició introdueix una sèrie de noves tendències que no apareixien en edicions anteriors i l'impacte i la rellevància de les quals seran visibles en el lustre vinent. Aquestes es divideixen en dues categories, tendències tecnològiques i socials i de negoci, que al seu torn es classifiquen en funció del seu impacte (alt o baix) i de la seva rellevància temporal (abans o després de cinc anys).

  • Diversificació de les fonts d'aprovisionament: la inestabilitat política i econòmica global també es veuen reflectides en el sector. La dependència d'Àsia com a fàbrica del món del segle XX perdrà pes a favor d'altres regions abans ignorades, gràcies als avanços en robòtica, noves habilitats professionals i a la demanda dels consumidors. Episodis com la pandèmia o els desastres naturals són avís a la importància de geo-diversificar.
  • Sistemes de seguretat de nova generació: La seguretat i la privacitat estan en el centre del sector, però les noves tecnologies han estat, en alguns casos, empleades per a atacar, explotar i amenaçar les cadenes logístiques globals. Els productes de seguretat de nova generació són capaces de combatre aquests riscos gràcies a la seva resiliència i la seva naturalesa intel·ligent.
  • Repensar l'embalatge: Un element present en tota la cadena i en el qual intervenen diversos jugadors. Els líders del sector advoquen per automatitzar, reduir i reutilitzar els materials emprats per a l'embalatge i fer-los més sostenibles, allargar el seu cicle de vida i adaptar les operacions concordement.
  • La logística espacial i la computació quàntica són les dues últimes noves tendències esmentades, encara que de menor impacte i a més llarg termini. La primera fa referència a la inversió realitzada per governs i empreses per a sumar-se a una nova ‘carrera espacial’ amb el llançament de satèl·lits i la necessitat de proveir béns i productes més enllà de l'atmosfera terrestre. La segona, l'impacte de la qual es preveu d'aquí a una dècada, esmenta la incipient entrada dels ordinadors quàntics en sectors més comercials.

 

El portador de satèl·lits ION de D-Orbit pot emmagatzemar, transportar ràpidament i desplegar amb precisió microsatèl·lits, reduint costos i estenent la vida dels satèl·lits. (DHL)

Finalment, l'informe cita altres tendències que estaven incloses en la passada edició de l'informe però que, per diferents motius, ja no es consideren rellevants com la logística responsable o els sensors de baix cost.

Unes altres han canviat de nom per a adaptar-se a conceptes més actuals, com la personalització massiva (abans denominada ‘segmentació personalitzada en el mercat’), el futur del treball (‘treball digital’) o els bessons virtuals (‘realitat virtual i bessons digitals’).

Finalment, s'han identificat uns altres l'impacte del qual es produirà en menys de cinc anys, abans que la resta de tendències, com la intel·ligència artificial i el blockchain.