Temes

A

Cercar

El Pacte Verd Europeu: una crida als ports

Avui dia, el transport representa una quarta part de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que produeix la Unió Europea. No obstant això, segons les directrius del Pacte Verd Europeu, els ports hauran de reduir les emissions en un 90% abans de 2050. Perquè aquests aconsegueixin l'objectiu, l'organització internacional ha adoptat certes mesures que es detallen a continuació.

Publicat el 02.07.2020
Segons el Pacte Verd Europeu, els ports hauran de reduir les emissions en un 90% abans de 2050. (Gettyimages)

La Unió Europea ha desenvolupat un pla per a disminuir la contaminació de diversos sectors. El seu objectiu és convertir-se en la primera zona del món amb zero emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) per a 2050. El Pacte Verd Europeu pretén que, en 2030, les emissions siguin un 50% menors als nivells que es van registrar en 1990. A més, pretén estimular la competitivitat en l'economia del continent.

Amb aquestes mesures, s'espera que l'organització internacional elabori polítiques i accions conforme a la sostenibilitat i el benestar dels ciutadans.

«Es tracta d'una nova estratègia de creixement destinada a transformar la UE en una societat equitativa i pròspera, amb una economia moderna, eficient en l'ús dels recursos i competitiva, en la qual no hi haurà emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en 2050 i el creixement econòmic estarà dissociat de l'ús dels recursos».
La Comissió Europea, desembre de 2019

Una de les indústries que més ha cridat l'atenció és la marítima, que, segons el pacte, «haurà de reduir dràsticament els nivells de contaminació» per a complir amb les pautes descrites i, així, aconseguir un desenvolupament sostenible.

Aquesta publicació explica les iniciatives que s'estan duent a terme per a garantir que els ports de la Unió Europea compleixin amb el compromís de sostenibilitat detallat en el Pacte Verd Europeu durant els pròxims dos anys com a mínim.

El camí cap a uns ports més «verds»

Com a zona de pas de persones, béns i diversos mitjans de transport, els ports juguen un paper important en l'èxit del Pacte Verd Europeu. El transport marítim representa al voltant d'un 90% del comerç mundial i un 2,5% de les emissions mundials de GEI. Per tant, s'espera que les autoritats portuàries ajudin a crear un tipus de mobilitat sostenible que mantingui la prosperitat econòmica de la regió.

 

Una de les propostes de Horizon 2020 és la posada a prova de solucions digitals i sistemes intel·ligents. Com per exemple les Virtual Gates ja en ús al Port Barcelona. (Port de Barcelona)

La Comissió ha programat una sèrie de mesures per als pròxims dos anys (2020-2021) amb l'objectiu d'aconseguir una mobilitat més intel·ligent i sostenible. Per tant, els ports hauran de seguir codis respectuosos amb el medi ambient que incloguin mesures com ara:

 • Una nova estratègia orientada cap a una mobilitat més intel·ligent i sostenible.
 • Finançament per a crear una nova infraestructura de combustibles alternatius: punts de recàrrega i reproveïment de combustible públics.
 • Avaluació d'opcions legislatives per a promoure la producció i el subministrament de combustibles alternatius i sostenibles per a diferents mitjans de transport.
 • Revisió de propostes per a crear una Directiva sobre Transport Combinat.
 • Revisió de la Directiva sobre Infraestructures de Combustibles Alternatius i de la Normativa sobre la Xarxa Transeuropea de Transports.
 • Iniciatives per a incrementar i gestionar millor la capacitat dels ferrocarrils i les vies navegables.
 • Una proposta més estricta per a reduir les emissions contaminants en els vehicles de combustió interna.

No obstant això, la creació de ports nets implica molt més que desenvolupar mitjans de transport sostenibles. Encara que se'ls coneix principalment per ser punts d'interconnexió dins de la xarxa de transport marítim, també actuen com a nodes multimodals, zones industrials i espais comercials.

Per tant, totes i cadascuna de les parts interessades han de controlar els nivells d'emissions per a aconseguir millores en el sector. Això significa que s'hauran de controlar indústries com les refineries de petroli, les químiques, les plantes regasificadoras, les indústries del ciment, el ferro i l'acer, les activitats d'oci com els creuers i els iots, i fins i tot les relacions entre el port i la ciutat.

Segons un informe publicat per l'Organització Europea de Ports Marítims (ESPO), «és necessari realitzar grans inversions en el subministrament d'energies netes, en la connectivitat de xarxes amb infraestructura energètica i en les xarxes verdes (tant per a canonades com per a cables). Al mateix temps, s'han de desenvolupar projectes tecnològics i innovadors dins dels ports i entre ells. Aquests també poden atreure noves inversions en energia i tecnologia netes, encara que és important garantir la seguretat de l'oferta energètica, al llarg d'aquesta transició, per als centres industrials. Els ports es poden convertir en productors i proveïdors de solucions energètiques netes molt importants per a l'economia, ja que són un escenari perfecte per a desenvolupar projectes d'economia circular. Gràcies a la presència d'indústries i a la proximitat d'aglomeracions urbanes, són llocs ideals per a transformar els residus en productes».

No obstant això, totes aquestes accions requereixen finançament. Per sort, existeixen programes de gran envergadura, com Horizon 2020, que s'han creat per a finançar projectes d'aquest tipus.

 

Una altra de les solucions proposades és la producció i oferta d'energies a baixes o zero emissions en les instal·lacions portuàries. (Gettyimages)

La nova convocatòria de projectes Horizon 2020 sobre el Pacte Verd Europeu

El programa de finançament Horizon 2020 va néixer per a crear eco-ports de mobilitat sostenible i per a impulsar projectes establerts per la Innovation Union (Unió per la innovació). Aquesta poderosa eina financera, que el seu el seu principal objectiu és fomentar la implementació del pacte, ajudarà a assegurar la competitivitat global d'Europa.

Aquesta versió del programa inclou una convocatòria de projectes i, encara que encara està en fase de desenvolupament, els esborranys ja estan a la disposició del públic. En la resta de l'article, s'analitzen els «Ports i aeroports verds per a una mobilitat intel·ligent i sostenible», un de les seves 20 temes.

Tots els ports participants han de pertànyer a un Estat membre de la Unió Europea o a països associats amb Horizon 2020. I un haurà de fer de «far», és a dir, guiar a través de les seves noves i millorades pràctiques perquè altres ports associats implementin aquestes solucions. Per a ampliar el ventall, cada consorci hauria d'incloure socis acadèmics, entre altres.

Es recomana que els projectes durin entre 48 i 60 mesos, i que la distribució del pressupost destini al voltant d'un 85% al port «far». D'aquest percentatge, es destinarà un mínim del 15% als associats.

Es destinaran costos subvencionables per a implementar elements innovadors que ajudin a fomentar la integració total de sistemes energètics, demostrar la integració eficaç de mitjans de transport dins i al voltant del port o aeroport o fomentar un ús més estès de l'electrificació, així com de combustibles alternatius i sostenibles d'aquests.

Els costos que es poden subvencionar no inclouen tecnologies comercials per a comprar, construir, readaptar i mantenir edificis, vehicles elèctrics i estacions de càrrega, ni plataformes TIC.

Atès que les infraestructures portuàries són llocs ideals en els quals posar a prova noves tecnologies l'ús de les quals es podria estendre al llarg de la cadena logística, Horizon 2020 considera que són perfectes per a presentar propostes com:

 • La producció i oferta d'energies amb baixes emissions en les instal·lacions portuàries.
 • La possibilitat de facilitar intercanvis modals i transports de béns de porta a porta.
 • La posada a prova de solucions digitals i sistemes intel·ligents. Per exemple, l'automatització de vehicles o grues, l'optimització de moviments i gestió dinàmica del trànsit, tant marítim com de carretera, o l'optimització dels processos d'escala.
 • L'optimització del trànsit intraportuari gràcies a noves eines.
 • El desenvolupament de condicions reguladores i de mercat necessàries per a implementar solucions sostenibles.
 • L'establiment de nous models de col·laboració entre agents portuaris per a facilitar la producció i l'ús d'energies sostenibles.
 • La creació de plans mestres per a aquests ports nets.

Si s'implementen aquestes mesures, s'espera que la licitació de Horizon 2020 aconsegueixi operacions portuàries amb zero emissions abans de 2030. Això comportaria al fet que els transports marítims i altres mitjans redueixin les emissions, la qual cosa, al seu torn, milloraria la qualitat de l'aire, la biodiversitat, l'economia circular i la contaminació acústica.

El Pacte Verd Europeu pretén que al 2030 les emissions siguin un 50% menors als nivells que es van registrar en 1990. A més, pretén estimular la competitivitat en l'economia del continent

També s'espera que s'acceleri el desplegament en els ports de combustibles alternatius i sostenibles, així com la electromovilidad en el transport, l'emmagatzematge energètic i la recuperació de calor residual. A més, es pretén fomentar l'energia neta in situ i la producció i distribució de combustibles (sobretot, hidrogen net i electricitat), juntament amb alternatives que incloguin la possibilitat de reproveïment i recàrrega.

D'altra banda, millorarien les operacions portuàries que són eficients i intel·ligents a nivell energètic, la logística ecològica i intel·ligent i la integració intermodal baixa en emissions. També reduiria l'impacte de les emissions a les ciutats, a la mateixa vegada que reforçaria la col·laboració amb els ports.

Tots aquests resultats permetrien que els ports i les ciutats es comprometessin a desenvolupar una gamma de solucions innovadores a nivell europeu, així com a desenvolupar mesures complementàries.

Encara que la convocatòria encara no ha començat i no s'ha determinat el pressupost que s'assignarà a «Ports i aeroports verds per a una mobilitat intel·ligent i sostenible», les infraestructures portuàries s'estan preparant per a convertir-se en consorcis poderosos. Tots volen complir els requisits per a obtenir aquesta subvenció europea.