Temes

A

Cercar

El que cal saber del CEF 2: finançament per a impulsar la Xarxa Transeuropea de Transport

El Mecanisme ‘Connectar Europa’ (‘Connecting Europe Facility-CEF’, per les seves sigles en anglès) és un instrument clau de la Unió Europea per a promoure el creixement, l'ocupació i la competitivitat mitjançant inversions específiques en infraestructures. Està dotat amb un pressupost de 33.710 milions d'euros per a programes a executar entre 2021 i 2027. Aquest agost passat es va adoptar el programa de treball vinculat al sector del transport i al setembre es va llançar la primera gran convocatòria de projectes associada a aquests fons.

Publicat el 22.10.2021

Carles Rúa és Cap d’Innovació del Port de Barcelona i Director del Màster Executive en Supply Chain Management de l’UPC.

El programa facilitarà el desenvolupament de projectes d'interès comú per a crear una xarxa multimodal, eficient i interconnectada. (GettyImages)

El passat 14 de juliol es va publicar el Reglament (EU) 2021/1153, relatiu a la segona edició del Mecanisme Connectar Europa (CEF 2), en el qual es defineixen els objectius i el pressupost d'aquest programa per al període 2021-2027. L'objectiu del programa és finançar projectes clau en transport, energia i connectivitat digital. Comptarà amb un pressupost de 33.710 milions d'euros (25.810M per a transport, 5.840M per a energia i 2.065M per a digital).

Impulsar la TENT-T i el transport sostenible

En l'apartat de transport, impulsar el desenvolupament de la Xarxa Transeuropea de Transport (TENT-T, per les seves sigles en anglès) és un vell objectiu europeu i el finançament del qual és a càrrec principalment d'aquest instrument. La nova convocatòria, publicada a l'agost, defineix les noves metes a aconseguir i els projectes a finalitzar fins a 2027.

El resultat esperat, en línia amb el Pacte Verd Europeu, haurà de ser una reducció del 90% de les emissions d'aquí a 2050 que s'aconseguirà mitjançant un sistema de transport intel·ligent, competitiu, segur, accessible i assequible. Es donarà prioritat als modes de transport més respectuosos amb el medi ambient, com és el cas del ferrocarril o les autopistes de la mar i es potenciarà el desenvolupament de punts de càrrega per a combustibles alternatius.

Cal destacar que el CEF 2021-2027 destinarà el 60% de la seva dotació econòmica total a objectius climàtics. Va en la línea amb el propòsit de la Unió Europea d'integrar de manera transversal les accions pel clima en les polítiques sectorials i en els fons.

Per a concretar l'aplicació d'aquest Reglament, el passat 5 d'agost la Comissió Europea va aprovar la Decisió per al finançament del Mecanisme Connectar Europa Transport i l'adopció del programa de treball 2021-2027. El principal objectiu del programa és construir, desenvolupar, completar i modernitzar la TENT-T. Es tenen en compte les polítiques de descarbonització de la Unió Europea i la contribució de la xarxa al creixement sostenible, intel·ligent i inclusiu, així com a la cohesió econòmica, social i territorial.

El programa ha de contribuir al desenvolupament de projectes d'interès comú per a crear una xarxa multimodal, eficient i interconnectada i d'infraestructures que contribueixin a una mobilitat sostenible, intel·ligent, interoperable, accessible, inclusiva, resilient i segura. L'objectiu final és contribuir a aconseguir la neutralitat climàtica i zero emissions contaminants per a 2050.

El resultat esperat és una reducció del 90% de les emissions d'aquí a 2050 que s'aconseguirà mitjançant un sistema de transport intel·ligent, competitiu, segur, accessible i assequible. (GettyImages)

El programa de treball finançarà, mitjançant convocatòries anuals, projectes sota les següents prioritats:

 • Accions relatives a unes xarxes eficients, interconnectades, interoperables i multimodals. S'inclouen aquelles relacionades amb ferrocarrils, vies navegables interiors i ports interiors, ports marítims, carreteres, terminals ferroviàries i plataformes logístiques multimodals.
 • Iniciatives relacionades amb la mobilitat intel·ligent, interoperable, sostenible, multimodal, inclusiva, accessible, segura i protegida. S'inclouen:
  • aquelles relacionades amb la mobilitat intel·ligent i interoperable (aplicacions intel·ligents per al transport i interoperabilitat del transport)
  • les de mobilitat sostenible i multimodal (infraestructura de combustibles alternatius, autopistes de la mar, centres de passatgers multimodals, reducció del soroll del transport de mercaderies per ferrocarril)
  • les referents a la mobilitat segura (infraestructura d'estacionament segura i protegida, seguretat viària, accions per a millorar la resiliència de la infraestructura de transport, accions d'adaptació de la infraestructura de transport per als controls fronterers exteriors de la UE).
 • Actuacions o activitats específiques d'una acció, de suport a parts, noves o ja existents, de la TENT-T i adequades per al transport militar, a fi d'adaptar la TENT-T a les necessitats de les infraestructures de doble ús civil i militar.

En l'apartat de transport, impulsar el desenvolupament de la TENT-T és un vell objectiu europeu

Com es finança el Mecanisme Connectar Europa?

Els fons provenen de tres línies de finançament:

 • Paquet general de CEF Transport
 • Paquet de fons de Cohesió assignats a CEF Transport
 • paquet de Mobilitat militar

Els ràtios de co-finançament són similars a convocatòries anteriors. En el cas del paquet general s'aconsegueix un finançament del 50% per a estudis, 30% per a obres. En aquest últim cas un 50% si es tracta d'obres transfrontereres, aplicacions telemàtiques, navegació interior, interoperabilitat ferroviària, noves tecnologies i innovació, millores en la seguretat de les infraestructures i adaptació de les fronteres exteriors i fins a un 70% per a projectes situats a les regions ultraperifèriques de la Unió.

En el cas del paquet de fons de cohesió, es destinarà fins a un 85% per a estudis i obres. En el cas del paquet de mobilitat militar, fins a un 50% per a estudis i obres. Referent a accions transfrontereres es pot incrementar en un 5% el percentatge de finançament si es crea una joint venture per a la gestió del projecte.

La primera gran convocatòria de projectes està dotada amb 7.000 milions d'euros. (GettyImages)

La primera convocatòria de projectes

El passat 16 de setembre és va llançar la primera gran convocatòria de projectes inclosos en aquest nou marc financer, dotada amb 7.000 milions d'euros. En relació als prioritats anteriors, la European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), l'agència que gestionarà aquests fons en substitució de l’Agència Executiva d’Innovació i Xarxes (INEA, en anglès), ha publicat 77 temàtiques diferents als que aplicar. La convocatòria finalitza el pròxim 19 de gener de 2022.

Aquests 7.000 milions d'euros és reparteixen de la següent manera:

 • 5175 milions d'euros per a finançar projectes d'infraestructures en la xarxa transeuropea de transports, tant en la xarxa bàsica com en la global. Inclou ferrocarril, vies navegables interiors, ports marítims i fluvials, carreteres, terminals intermodals ferrocarril-carretera, plataformes logístiques multimodals i hubs de passatgers. A més, aplicacions per al transport intel·ligent i interoperable, mobilitat segura i infraestructures resilients estan incloses com a temàtiques.
 • 1575 milions d'euros és destinessin a finançar noves infraestructures de subministrament de combustibles alternatius.
 • 330 milions d'euros és dirigiran a l'adaptació de la TENT-T al doble ús civil i militar

 El programa ha de contribuir a crear una xarxa multimodal, eficient i interconnectada i d'infraestructures que contribueixin a una mobilitat sostenible, intel·ligent, interoperable, accessible, inclusiva, resilient i segura

De cara a la presentació de propostes, hi ha alguns canvis rellevants a tenir en compte respecte al model utilitzat en CEF 1. Això es deu, sobretot, a la integració dels programes del Mecanisme Connectar Europa amb la resta de programes que gestiona CINEA (Horizon Europe, LIFE, etc.). 

El sistema per a enviar les propostes és Funding & Tenders Portal, el portal electrònic de la Comissió Europea, que a més serà la finestreta única per a tot el procés de gestió de la subvenció. Substitueix al TENtec, del propi CEF, utilitzat fins ara.

Aquests són algunes de les diferències més rellevants en relació a la presentació de propostes del CEF 1 al CEF 2 (no s'esmenten les relatives a la gestió de la subvenció una vegada aquesta ha estat concedida):

 • Els programes de treball s'estructuraran entorn de temàtiques actualment denominades prioritats. La distinció entre estudis i obra es realitzarà a nivell de temàtica, de la mateixa manera que ho farà la distinció entre accions que afectin la xarxa bàsica (core network) o a la xarxa general (comprehensive network) o l'aplicació de fons a la convocatòria general o a fons de cohesió. 
 • L'estructura de costos a presentar en les diferents activitats serà semblant a la de Horizon Europe. Es preveuen diferents categories de costos: de personal, de subcontractació, de compra (viatges i subsistència, equip, altres béns, obres i serveis), costos indirectes sorgits durant la subvenció, i altres.

Cal recordar que en CEF1 s'havia d'indicar únicament el cost associat a cada activitat i beneficiari però no era necessari incloure l'estructura de costos associada. No obstant això, es permetran els canvis pressupostaris entre les diferents categories de costos sense una esmena de l'acord de subvenció, sempre que això no impliqui cap canvi substancial en la descripció de la proposta.

 • En les convocatòries anteriors, l'aprovació dels projectes per part dels Estats membres era obligatòria. En les noves convocatòries, cada estat pot decidir per a determinades temàtiques o programes si la seva aprovació és o no necessària.

Ara només queda veure quins projectes opten a beneficiar-se d'aquests 33.710 milions d'euros. El Mecanisme CEF 2 està en marxa. I amb ell una profunda transformació de les comunicacions europees tal com les concebem fins ara.

PRINCIPALS PROJECTES I EINES DE FINANÇAMENT

 

Projectes de la xarxa bàsica (1,62 milions d'euros i 250 milions d'euros) i integral (250 milions d'euros i 350 milions d'euros)

General Cohesió
Bàsica Integral Bàsica Integral
Estudis Obres Estudis Obres Estudis Obres Estudis Obres
Ferrocarril X X X X X X X X
Ports marítims X X X X X X X X
Vies navegables interiors i ports X X X X X X X X
Carreteres, terminals ferroviàries i plataformes logístiques multimodals X X X X X X X X

Mobilitat intel·ligent i interoperable

General €400 milions Cohesió €150 milions
Estudis Obres Estudis Obres
ERTMS X X X X
ITS X X
SESAR-DSDA X X X X
SESAR-DSDU X X X X
RIS X X
Finestreta única marítima europea X X
VTMIS X
DATA X X
Noves tecnologies i innovació X X
Eliminar les barreres d'interoperabilitat X X
eFTI X X
VTMIS X

Instal·lació d'infraestructura de combustibles alternatius

General €1,200 milions Cohesió €375 milions
Estudis Obres Estudis Obres
Punts de recàrrega per a VE i HDV X X X X
Combustibles zero emissions X X X X
Combustibles de baixes emissions X X X X

Mobilitat sostenible i multimodal

General €100 milions Cohesió €25 milions
Estudis Obres Estudis Obres
Autopistes de la mar X X
Soroll del transport de mercaderies per ferrocarril X X
Hubs multimodals per a passatgers X X X X

Mobilitat segura i protegida

General €100 milions Cohesió €150 milions
Estudis Obres Estudis Obres
Millora de la resiliència de la infraestructura de transport X X X X
Adaptació de la infraestructura de transport als controls de les fronteres exteriors de la UE X X
Infraestructura d'estacionament segura i protegida X X
Seguretat viària X

Adaptació de la RTE-T al doble ús civil-defensa

Mobilitat militar 330 milions
Estudis Obres
Adaptació de la RTE-T al doble ús civil-defensa X X