Temes

A

Cercar

Projecte TRAILS, un exemple de col.laboració transfronterera

TRAILS és un projecte de cooperació territorial que pretén incrementar el nombre d'enllaços ferroviaris de mercaderies entre Catalunya i la regió francesa d'Occitània. El seu objectiu bàsic és fomentar el desenvolupament sostenible del territori transfronterer i reforçar la integració econòmica i social de la zona.

Publicat el 26.03.2020

Simó Batlle és Cap de Planejament i Intermodalitat de CIMALSA.

Es tracta d'un projecte que pretén incrementar el nombre d'enllaços ferroviaris de mercaderies entre Catalunya i la regió francesa d'Occitània. (Foto de TRAILS)

Amb un pressupost de 1,35 milions d'euros i una durada de tres anys, el projecte TRAILS (Transnational Intermodal Links toward Sustainability) busca incrementar el nombre d'enllaços ferroviaris de mercaderies entre Catalunya i Occitània i alhora contribuir a l'increment de la quota ferroviària en el Corredor Mediterrani.

El projecte està liderat per CIMALSA, està impulsat pel Comitè de Serveis Multimodals de Transport de Mercaderies de Catalunya (CSM), i serà finançat pel programa europeu POCTEFA 2014-2020. POCTEFA és un programa europeu finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i té l'objectiu de fomentar el desenvolupament sostenible del territori transfronterer d'Espanya, Andorra i França; i reforçar la integració econòmica i social de la zona. Els socis del projecte inclouen actors del sector del transport i de la logística tant de Catalunya com d'Occitània.

TRAILS vol oferir solucions efectives al gran dèficit de multimodalitat i quota ferroviària en el transport de mercaderies a la frontera franc-espanyola de la Jonquera (Corredor Mediterrani). En efecte, malgrat haver estat inaugurada en 2010, la nova connexió en ample UIC a través del túnel de LePerthus no ha anat acompanyada d'un increment de trànsit ferroviari transpirinenc significatiu tal com s'esperava, especialment pel que fa al trànsit de mercaderies.

Per a satisfer totes dues necessitats (increment de l'oferta de serveis transfronterer i la reducció de les emissions), TRAILS s'ofereix com a finestreta única transfronterera permanent per a trobar solucions multimodals a les necessitats logístiques de l'economia catalana i dels Pirineus Orientals mantenint una estratègia de cooperació entre els diferents operadors, carregadors, i empreses de transport de tots dos costats de la frontera.

 

Es treballarà per a aconseguir una major interoperabilitat de les infraestructures ferroviàries. (Foto de TRAILS)

L'objectiu final del projecte és el de facilitar la identificació de noves rutes de transport transnacional ferroviàries, tant en millora de l'oferta com en nombre d'enllaços i oferir suport efectiu a la consolidació del transport de mercaderies per a serveis multiclient i multiproducte entre els dos territoris.

Alhora, es treballarà per a aconseguir una major interoperabilitat de les infraestructures ferroviàries, així com procurar acostar les estratègies de planificació d'infraestructures logístiques i serveis de suport a la multimodalitat de Catalunya i Occitània.

El punt de partida del projecte TRAILS és, precisament, la conclusió d'un altre projecte amb subvenció europea, el projecte iFreightMED-DC, emmarcat en el programa de cooperació transnacional MED, finançat per la Unió Europea i en el qual apuntaven les necessitats de la connexió transfronterera i a través del qual es va crear l'anteriorment citat CSM. Aquestes necessitats, que s'han plasmat en el “Manifest per a millorar la competitivitat dels serveis multimodals en el Corredor Mediterrani” són precisament les que pretén corregir el projecte TRAILS.

Entre el projecte IfreightMED i el projecte TRAILS, el CSM ha dut a terme un procés públic i competitiu per a donar suport directe a projectes pilot de serveis multimodals de transport de mercaderies. S'han presentat 10 propostes de consorcis formats per operadors de transport i empreses carregadores i s'han triat dues iniciatives:

  • La del consorci liderat per la Terminal Intermodal de Montsó per a implantar una alternativa sostenible al transport regular de polietilè tereftalat (PET) des de la planta de Novapet de Barbastre, a la zona francesa d’Amphion que limita amb Suïssa. Aquest transport es realitzarà per l’ample ibèric des de Montsó al Port de Barcelona i per l’ample internacional (UIC) entre el Port de Barcelona i la destinació a França.
  • La del consorci format per Setram, Multirail, Tomàs Expedicions i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), per a millorar la compatibilitat del transport de cotxes acabats amb una altra mena de càrregues, amb la finalitat de fer trens mixtos amb contenidors i cotxes amb vagons Vucaframe que consisteixen en una estructura de contenidor que permet el transport de sis cotxes a doble alçada. Aquest tipus de vagó esperava emprar-se per a consolidar el servei ferroviari entre Barcelona I Còrdova.

Els primers resultats de TRAILS són:

  • La col·laboració en el desenvolupament del nou servei DB Trailer Med Xpress, un tren mixt que, des de juliol de 2018, porta semiremolcs P400, caixes mòbils i contenidors entre Perpignan i Saarbrücken.
  • L'edició del primer Observatori de costos del transport de mercaderies per ferrocarril, amb les corresponents dades franceses i espanyoles.
  • La col·laboració de l'equip de l'Oficina Tècnica del Corredor Mediterrani el govern de la Regió d'Occitània per al desenvolupament d'un SIG comú.
  • L’estudi tècnic de materials per al desenvolupament del contenidor adiabàtic.
  • El disseny digital del document de control i la carta de port CIM.
  • La col·laboració amb FERRMED en el Study of traffic and modal shift optimisation. Main corridors of the UE Core Network.

 

Un dels primers resultats ha estat el desenvolupament del DB Trailer Med Xpress, un tren mixt que porta semiremolcs P400, caixes mòbils i contenidors entre Perpignan i Saarbrücken. (Foto de TRAILS)

Actualment es troba en procés de resolució i publicació el suport que des de TRAILS es donarà a cinc empreses privades per al desenvolupament dels seus respectius serveis ferroviaris o per a la seva consolidació i augment de serveis oferts.

És un suport similar a l'explicat anteriorment i ofert pel CSM, encara que en aquest cas es dóna des de la coordinació entre els socis de Catalunya i d'Occitània i, per tant, es tracta de serveis ferroviaris transnacionals.

Les empreses que han optat per aquest suport són operadors ferroviaris, empreses ferroviàries i terminalistas.

A part de CIMALSA, en el projecte també col·laboren des d'un principi la Generalitat de Catalunya, FGC, el Consell de Cambres de Catalunya, la regió d'Occitània, la plataforma multimodal MP², actualment Occitanie Clúster Logistique, Pyrennées Méditerranée Invest, Saint Charles International, Eurosud Team i el FNTR dels Pirineus orientals. Al projecte també s'han incorporat el clúster Railgrup, l'agència Acció, el Port de Barcelona, l'empresa PSCCT, l’operador de la terminal de transport combinat ferrocarril / carretera de Perpinyà, i la Cambra Regional de Comerç i Indústria d'Occitània.