Temes

A

Cercar

Es busquen professionals: com ajustar oferta i demanda laboral en l’àmbit portuari

La indústria marítima-portuària registra un increment d’activitat constant i és un important generador d’ocupació. Amb tot, les empreses portuàries sovint troben dificultats per cobrir vacants i es veuen obligades a buscar talent a fora, malgrat que al seu entorn hi pugui haver índexs elevats d’atur juvenil. Com es pot resoldre aquest desajustament entre oferta i demanda laboral? A la capital catalana, el Port de Barcelona, Barcelona Activa i la Fundació BCN Formació Professional treballen conjuntament per buscar solucions.

Publicat el 18.10.2018
Connectar les necessitats dels ports amb la formació professional pot ajudar a resoldre els problemes d'ocupació en aquest àmbit. [Imatge de Port de Barcelona]

La falta de connexió entre les necessitats professionals de les empreses i els programes formatius dels centres educatius del seu entorn pot generar problemes d’ocupació entre els joves, però també danya la competitivitat de les empreses, que han de fer servir recursos extra per formar els treballadors a mida. En l’àmbit portuari, on es requereix una gran diversitat de perfils professionals altament especialitzats i on les companyies estan immerses en processos de digitalització i de transformació 4.0, l’asimetria entre oferta i demanda laboral es pot veure agreujada.

Per fer front a aquesta situació, el Port de Barcelona i Barcelona Activa han elaborat dos estudis que són el punt de partida d’un pla d’acció que es desenvoluparà els pròxims anys.

El primer, elaborat per la Fundació Barcelona Formació Professional, és un estudi detallat que analitza les necessitats laborals vinculades a l’àmbit de la formació professional en quatre àrees concretes: logística i comerç, terminals estibadores, nàutica esportiva i industrial, i transport terrestre. Amb aquest estudi, s’ha aconseguit definir la llista de professions més sol·licitades amb tots els matisos que requereix un treballador d’aquests subsectors.

“Fer un estudi dels perfils professionals del port ja és una cosa nova en si mateixa, especialment perquè s’ha fet des de la perspectiva de la formació professional”, afirma Ángel Tarriño, gestor de projectes de la Fundació BCN Formació Professional. Un dels punts forts de l’informe és que han estat les empreses mateix (una mostra de 106 companyies, de les prop de 600 que formen la Comunitat Portuària) les que han assenyalat els perfils que necessiten i han fet recomanacions, assenyala Tarriño.

El segon estudi, desenvolupat per Barcelona Activa com a part d’un programa per detectar i divulgar les oportunitats i el potencial d’ocupació en sectors estratègics, ha identificat 53 perfils professionals en tres grans subsectors: el transport marítim de persones i mercaderies, la nàutica esportiva i d’esbarjo, i la pesca i l’aqüicultura.

Els estudis han identificat fins a 53 perfils professionals demandats en tres grans subsectors: el transport marítim de persones i mercaderies, la nàutica esportiva i d'esbarjo, i la pesca i l'aqüicultura.

 Els perfils professionals més demandats, per subsectors en l'àmbit portuari. Font: Fundació BCN Formació Professional.

Professionals transversals

Quines conclusions s’extreuen d’aquests informes? “Hem vist que cada subsector del port té unes necessitats específiques. Així i tot, hi ha dos tipus de perfils que són transversals a tots els sectors”, ens explica l’especialista. D’aquesta manera, d’una banda trobem treballs relacionats amb el manteniment mecànic (per a vaixells, grues, maquinària, cintes transportadores, etc.). De l’altra, es requereixen llocs d’administració adaptats a l’entorn portuari (persones amb capacitat d’adaptació i flexibilitat d’horaris, que dominin la gestió de taxes, impostos especials, tràmits duaners, etc.).

En el cas dels perfils de manteniment es necessiten, a més, persones que se sàpiguen moure en la indústria 4.0. És a dir, que coneguin totes les tecnologies que es fan servir en un SmartPort (tecnologia IoT, sensors, automatització de processos, etc.). “La indústria 4.0 és una revolució en tots els sentits. L’FP es vol adaptar a aquesta revolució fent un replantejament dels continguts, sempre amb les empreses”, afegeix Tarriño.

Aquesta adaptació requereix fer una aposta ferma per la formació dual. Els projectes d’FP dual combinen l’ensenyament i l’aprenentatge a l’empresa i al centre de formació. Segons aquest model, els alumnes passen entre tres i sis mesos treballant a les empreses, que són les que tenen la capacitat inversora, les màquines i l’instrumental. D’aquesta manera, surten del sector amb uns coneixements especialitzats i familiaritzats amb el know how de l’empresa. A més, amb aquest sistema l’FP es pot adaptar al gran ritme d’actualització de la indústria 4.0.

En el cas dels perfils de manteniment es necessiten, a més, persones que se sàpiguen desembolicar en la indústria 4.0., que coneguin totes les tecnologies utilitzades en un SmartPort, com a tecnologia IoT, sensors o automatització de processos, entre unes altres.

Als informes també es detecten perfils més específics, com “transportistes que coneguin els tràmits administratius i duaners per operar al port i que tinguin capacitat de corregir qualsevol anomalia en la documentació; instal·ladors de components de megaiots i vaixells recreatius; enginyers de telecomunicacions especialistes en satel·lització; experts en logística, i especialistes de treballs en altura”, detalla Tarriño.

Un altre dels requisits imprescindibles per millorar l’ocupabilitat dels joves a la Comunitat Portuària són els idiomes. “Com que es tracta d’un sector d’àmbit internacional, el domini de l’anglès és necessari”, afirma Ángel Tarriño. “En algunes empreses, la primera prova per a una plaça d’instal·lador és l’anglès. Si el candidat té algun dèficit en coneixement mecànic no els preocupa tant com que no sàpiga anglès. I si pot aportar un segon idioma, encara millor”, aconsella l’expert.

Un nou disseny formatiu

Els resultats d’aquests estudis no només han posat en ordre les necessitats professionals d’un sector en ple procés de transformació tecnològica. També han servit per donar visibilitat a les diferents opcions formatives, moltes d’elles desconegudes, que ofereix el sector marítim i portuari.

Si les empreses tenen problemes per trobar canals i referents per contractar, aquest estudi ha obert la porta per solucionar aquest tipus de qüestions. Potenciar itineraris d’FP dual a les empreses del Port de Barcelona sembla que és una solució excel·lent a una oferta laboral cada vegada més específica i amb una dinàmica canviant que requereix persones amb grans habilitats adaptatives.

De moment ja s’han establert una sèrie d’actuacions que avancen en aquesta direcció. Des de la creació d’una taula de treball per adaptar els continguts formatius a les necessitats del Port de Barcelona fins a projectes d’innovació formativa com Forma’t al Port, desenvolupat per l’Escola Europea - Intermodal Transport.

Per la seva banda, Barcelona Activa està impulsant la formació professionalitzadora amb iniciatives com la que està duent a terme amb l’Institut de Nàutica de Barcelona, adaptant part d’un cicle formatiu com a curs de formació ocupacional per a persones a l’atur.