Temes

A

Cercar

Gestionar la innovació portuària: l’experiència del Port de Barcelona

La innovació forma part de l'ADN del sector. Els ports són la pedra angular d'un ecosistema d'empreses i d'una comunitat portuària que treballen en xarxa i comparteixen informació digitalitzada. Parlar d'innovació portuària és parlar d'innovació oberta i col·laborativa.

Publicat el 21.07.2022

Carles Rúa és Cap d’Innovació del Port de Barcelona i Director del Màster Executive en Supply Chain Management de l’UPC.

Estefania Sanles és responsable de projectes d’innovació del Port de Barcelona.

El Pla d'Innovació del Port la defineix com la conversió de noves idees en valor per a la comunitat portuària, els seus clients i la societat. (GettyImages/PierNext)

Ens trobem en un moment d'evolució empresarial. La innovació ja no és un concepte vinculat únicament a les empreses tecnològiques, s'ha convertit en una necessitat imperiosa en qualsevol sector econòmic.

A més, la pandèmia també ha fet que la resiliència s'hagi convertit en un requisit irremeiablement vinculat a la supervivència de les empreses. I dels ports. 

Així, per a donar solució a les disrupcions i canvis en l'entorn, hem de sistematitzar la millora dels nostres productes i serveis, dels nostres processos, de les nostres estratègies, dels nostres models de negoci… En definitiva, hem d'innovar.

La innovació, estratègica per al Port de Barcelona

El sector portuari es troba en aquesta situació. Malgrat ser un sector molt tradicional amb dificultats per a establir un canvi de mentalitat, els ports ja no poden competir únicament en infraestructura, ja que el marge de diferenciació en aquest punt és escàs. 

La infraestructura s'està convertint cada vegada més en una commodity. Per a diferenciar-se, per a ser competitiu, cal construir una capa de serveis, una capa d'innovació, una capa de valor afegit.

El Port de Barcelona, tal com exposa el seu IV Pla Estratègic, que tot i que es basabasat en treballs previs, va prendre la decisió de posicionar-se com un port innovador. Des de fa uns anys treballa a través de diferents iniciatives en la cerca d'aquesta diferenciació, creant valor afegit no sols per a la comunitat portuària i els seus clients, sinó també per a tota la societat.

El Port, en el seu Pla d'Innovació recentment publicat, defineix la innovació com la conversió de noves idees en valor per a la comunitat portuària, els seus clients i la societat.

Basant-se en un model d'innovació propi definit a partir del concepte de Smart Port, el Pla d'Innovació 2021-2024 del Port de Barcelona marca les línies d'actuació que suposaran el seu full de ruta dels pròxims anys:

  1. Crear unes estructures de gestió de la innovació adequades
  2. Establir acords i aliances amb el seu entorn innovador
  3. Crear un ecosistema innovador enfocat en economia blava
  4. Difondre la innovació

A través d'aquestes 4 accions, el Port de Barcelona té com a objectiu:

  • Reforçar el seu paper com a motor de recuperació econòmica 
  • Impulsar la innovació i la digitalització de l'ecosistema logístic-portuari
  • Afavorir les sinergies amb la ciutat.

Gestionar la innovació

A principis de 2021, el Port de Barcelona va canviar la seva estructura interna de gestió per a remarcar el caràcter estratègic i transversal de la innovació. Es va crear la subdirecció d'Innovació i Estratègia de Negoci, amb dependència doble de Presidència i Direcció, així com el departament d'Innovació.

També s'han definit estructures participatives, tant dins de la pròpia autoritat portuària com a nivell de tota la comunitat portuària amb les següents eines:

  • Un Comitè Digital 
  • Una Comissió tècnica d'I+D+i a nivell intern 
  • El Grup de treball d'Estratègia i Innovació del Consell Rector de la Comunitat Portuària a nivell extern

No obstant això, la innovació requereix agilitat,cosa que no és senzilla d'aconseguir en una administració pública com és l'autoritat portuària. Per això, el Port de Barcelona està en procés de crear la Fundació BCN Port Innovation, una fundació privada que té l'objectiu d'accelerar els processos d'innovació en la comunitat portuària.

“La creació de la Fundació BCN Port Innovation facilitarà la gestió de les iniciatives innovadores i l'acceleració dels projectes de digitalització, ambientals i de transició energètica que han de fer possible la transformació de Barcelona i del seu port”.
- Emma Cobos, directora d'Innovació i Estratègia del Port de Barcelona

Socis innovadors

Amb la creació d'aquesta fundació, el Port pretén accelerar els projectes de digitalització, ambientals i de transició energètica que permetin potenciar la transformació, no sols del propi port, sinó també de tota la ciutat de Barcelona. Inicialment, la fundació comptarà amb la participació de les empreses Ackcent i Aggity com a patrons fundacionals i estarà oberta a l'entrada de nous socis.

Acords i aliances amb l'entorn innovador

Tal com s'ha destacat al principi, els ports juguen amb l'avantatge inicial de comptar amb una consolidada comunitat portuària com a ecosistema. El Port de Barcelona, a més, està situat en una ciutat referent en molts aspectes, però particularment com a capital tecnològica a nivell europeu i centre de creació de start-ups.

Això suposa un atribut competitiu que ha d'esprémer-se al màxim a través de la cerca d'aliances estratègiques amb agents del seu entorn, molts dels quals porten ja anys abordant la innovació.

Acció, Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, Tech Barcelona, Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Mobile World Capital o Fira de Barcelona són alguns dels exemples d'agents amb els quals ja s'està treballant  per aconseguir una innovació oberta i sostenible a través de sinergies guanyadores.

I no es pot parlar d'innovació oberta sense buscar la col·laboració d'universitats, centres de recerca i escoles de negoci; una àrea en la qual la capital catalana també gaudeix d'un gran prestigi amb, entre altres, 2 de les principals escoles de negoci a nivell mundial (IESE i ESADE), universitats de renom ((UPC, UPF, UB, UAB, UOC,…) i centres de recerca capdavanters vinculats amb la logística i l'entorn marí (CENIT-CIMNE, ICM,...).

L'ecosistema del Port de Barcelona (Port de Barcelona/PierNext)

El talent, impulsor de la innovació

La creació de talent és clau en l'estratègia d'innovació. En l'àmbit portuari és necessària una adaptació de l'oferta formativa existent per a donar resposta a les necessitats reals del sector i fins i tot impulsar noves titulacions i programes formatius específics de primer nivell.

Als centres de formació existents en l'àrea portuària (Facultat de Nàutica de Barcelona, Escola Europea-Intermodal Transport, Institut de Nàutica de Barcelona) s'han unit recentment l’Institut de Logística de Barcelona i l’ICIL; així mateix, l'organització mundial d'inversió i negocis en economia blava, World Ocean Council, atraurà a Barcelona congressos i activitats del sector.

Sense col·laboració, no hi ha innovació

Però a més dels agents de la innovació i els centres formatius, la col·laboració amb altres ports també és clau per al desenvolupament d'innovació oberta, a través d'iniciatives com  chainPort, Smart Ports, MEDports o WPCAP, en les quals el Port de Barcelona juga un paper essencial.

Estimulació de la innovació sectorial: generar l’ecosistema

El Port de Barcelona, en el seu Pla d'Innovació, ha assumit el paper de cohesionar tot l'ecosistema que li envolta, potenciant la innovació enfocada en l'economia blava. A més de treballar en els acords i aliances descrits, el Port es troba immers en la creació d'un districte d'innovació vinculat a l'economia blava. 

Aquest districte tecnològic inclou el desenvolupament d'una xarxa de centres d'innovació entre els quals cal destacar el Pier01 i el futur BlueTechPort. Així, el Port de Barcelona es posiciona com una àrea de proves per a prototips i nous desenvolupaments i es consolida com un espai de formació i creació de talent.

Blue Tech Port serà un espai singular que se situarà en els actuals embulls de Sant Bertrán. Acollirà empreses d'innovació, centres de recerca, corporates de la comunitat logístic-portuària que vulguin establir-se en un entorn innovador i altament tecnològic i una acceleradora. A més, disposarà d'espais comuns per a l'intercanvi d'experiències i coneixements. I serà la seu de la nova Fundació BCN Port Innovation i de l'Institut de Logística de Barcelona.

Blue Tech Port serà, entre altres coses, la nova seu de la nova Fundació BCN Port Innovation i de l'Institut de Logística de Barcelona. (Port de Barcelona)

Financiar la innovació

Una altra de les eines de les quals disposa el Port de Barcelona per a estimular la innovació sectorial és OpenPort, que ha d'entendre's com un espai de relació entre start-ups i la comunitat logístic-portuària de Barcelona. El Port desenvolupa challenges, hackatons, trobades sectorials, conferències, intercanvis d'experiències, esdeveniments, etc.

Un exemple d'aquests esdeveniments és el recent Tech Tour Maritime, Trade & Logistics 2022, la primera trobada a nivell internacional del sector en el qual una trentena de start-ups de tot el món es van reunir amb una vintena de fons d'inversió, la qual cosa ha possibilitat diverses rondes de finançament.

Perquè no podem oblidar les eines de finançament de la innovació. En aquest sentit el Port de Barcelona ja ofereix assessorament i facilitació per al Fons Ports 4.0 i porta anys participant en projectes subvencionats amb fons europeus (Connecting Europe Facility, Horizon Europe, Interreg,…).

Difusió de l’activitat innovadora

I seguint l'enfocament sobre innovació oberta, tal com s'ha esmentat, la difusió de totes les iniciatives i activitats sobre aquest tema és clau. Per a això, el Port compte, d'una banda, amb una plataforma que permet que els diferents stakeholders interactuïn per fer-los partícips dels diferents avanços: PierNext, el blog d'innovació liderat per l'Autoritat Portuària i que constitueix ja un hub de coneixement en el sector. 

Paral·lelament, el Port està immers en diferents iniciatives de difusió de la innovació com l'esdeveniment Smart Ports: Piers of the Future, que s'ha consolidat com a punt de trobada i exemple de col·laboració interportuària en matèria d'innovació i economia blava.

Sense oblidar que el trasllat a Barcelona de la seu mundial del World Ocean Council convertirà la ciutat en el destí d'empresaris i inversors de tot el món en els cims  Sustainable Ocean Summit y Global Blue Finance Summit.  

Aquests són només alguns exemples d'iniciatives en les quals està treballant el Port de Barcelona. Unes altres sortiran pròximament a la llum, a fi de consolidar a l'enclavament i a tota la ciutat com hub d'innovació de l'economia blava.

Per a més informació, pot descarregar-se l'ebook "Innovation by Port of Barcelona', disponible gratuïtament per als subscriptors de la newsletter de PierNext.