Temes

A

Cercar

S’acaba l’espera, els ports optimitzen el trànsit de camions

No és la primera vegada que la tecnologia permet fer un salt de qualitat operativa i solucionar qüestions que porten anys enquistades. En el cas dels ports, l'entrada i sortida de camions ha provocat llargs temps d'espera convertint-se en un assumpte que requeria d'una profunda optimització. Gràcies a les eines digitals d'anàlisis i a la intel.ligència artificial, les zones portuàries estan aconseguint reduir la congestió que es genera al voltant de les seves instal.lacions.

Publicat el 10.09.2020
La idea és que abans d'augmentar la capacitat, cal optimitzar la infraestructura i controlar la demanda. (Port de Barcelona)

Descongestionar, agilitar i transformar el comportament del transport terrestre i l'experiència d'aquests usuaris tan rellevants. Aquests són els objectius que volen aconseguir els ports que es proposen optimitzar el flux de camions i les seves operacions logístiques. Les autoritats portuàries han trobat la resposta en la digitalització i en la Intel·ligència Artificial, eines que estan permetent reduir els temps d'accés i d'espera de forma molt més eficaç i sofisticada.

Tal com apunta Daniel Olivier, CIO del port de Mont-real, regular el trànsit d'una manera més eficient no sols beneficia als ports sinó també a les urbs, ja que uns 2.500 camions circulen diàriament per la capital del Quebec. La majoria van o vénen de les instal·lacions portuàries, per això considera que abans d'augmentar la capacitat, cal optimitzar la infraestructura i controlar la demanda.

Organitzar i predir

Amb aquest objectiu en ment, al 2016 el port de Mont-real va llançar Trucking PORTal, una interfície smart que informa conductors i transportistes sobre el volum trànsit a temps real per a accedir a les terminals portuàries. Pot descarregar-se com una aplicació mòbil o visualitzar-se en l'ordinador o tauleta. A més, el conductor pot crear alertes que li avisen quan descendeix el temps d'espera o visualitzar un històric de les seves entrades i sortides.

Trucking Portal empra Google Analytics per a analitzar les zones per les quals es mouen els transportistes, quants accedeixen a l'aplicació o a quines hores del dia. Així s'obtenen una sèrie de mètriques que justifiquen el retorn de la inversió i la introducció de millores a partir de les opinions dels transportistes. Arran de tota aquesta informació, Olivier comenta que estan treballant en dos nous components. El primer és oferir una solució més integral incloent els horaris dels trens de mercaderies, ja que en algunes franges coincideixen amb els camions es pot complicar la logística portuària.

“El segon, i més interessant, és l'ús de la intel·ligència artificial per a crear una sèrie d'algorismes que puguin predir el trànsit del port amb 24 hores d'antelació, una petició expressa dels transportistes”, continua.

Per part seva, el Port de Barcelona compta un sistema de portes virtuals que digitalitzen els tràmits duaners. I també està implementant dos sistemes que van en aquesta direcció. D'una banda, el portal Temps d'Accés permet consultar el temps mitjà d'ingrés a les terminals de contenidors una vegada el camió ha accedit al port. “En aquests moments estem desenvolupant un projecte amb T-Systems que va un pas més enllà i que contempla l'anticipació del volum de trànsit amb dues hores d'antelació”, explica Quim Compte, Cap d'Operacions Portuàries i Mercaderies del Port de Barcelona.

 

El portal Temps d'Accés permet consultar el temps mitjà d'ingrés a les terminals de contenidors una vegada el camió ha accedit al port. (Imatge de Temps d'Accés del Port de Barcelona)

El sistema uneix intel.ligència artificial amb les solucions en el núvol de Amazon Web Services i tecnologies d'analítica de vídeo per a observar el pas de camions per diferents punts del recinte. La informació de les diferents cambres permetrà establir automàticament el temps que triga el mateix camió a recórrer la distància entre diferents punts, tenint en compte també l'hora del dia i la capacitat del port.

“Un altre benefici és la traçabilitat, perquè permet minimitzar riscos operacionals, eliminar l'ús del paper i que les baules de la cadena funcionin d'una forma fiable i automatitzada”, valora Compte.

La segona mesura és una aplicació mòbil desenvolupada per Portic anomenada Portic Trucker Voice Assistant que destaca per ser, en paraules del seu director Javier Gallardo, “l'únic proveïdor de serveis d'aquesta naturalesa que funciona mitjançant la veu”. El transportista pot preguntar directament a l'aplicació quin és el temps d'accés a la terminal o l'estat de la seva operació facilitant el número de contenidor o pin.

“La veu és l'eina més poderosa que tenim, llavors, per què no usar-la per a interactuar amb el sistema?", es pregunta Gallardo.

“La digitalització minimitza riscos, elimina el paper i permet que les baules de la cadena funcionin d'una forma fiable i automatitzada”
Quim Compte, Cap d'Operacions Portuàries i Mercaderies del Port de Barcelona

Beneficis ambientals

Una millor organització també repercuteix en el medi ambient. A Europa, els camions són responsables del 22% de les emissions del transport per carretera malgrat representar només el 2% dels vehicles que circulen per les vies.

En el port de Los Angeles ja albiren els resultats d'optimitzar el trànsit d'entrada i sortida de les seves instal·lacions. En 2008, van implementar el Clean Truck Program (Programa de Camions Nets) que prohibeix l'accés de camions fabricats abans de 1989, fins a fer-ho amb els vehicles de mercaderies pesants que no compleixen amb els estàndards fixats per l'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units.

Des de 2018, només poden accedir els models fabricats a partir de 2014 i amb un registre previ. Segons informa l'Autoritat Portuària, gràcies a aquesta iniciativa han aconseguit reduir les emissions que provoquen els camions en un 90% tres anys abans del que es preveu.

El port de LA i el de Long Beach també compten amb una passada per a transportistes denominat PierPass 2.0, un sistema de cita prèvia organitzat en dos torns. Al desembre de 2019 van anunciar que les cues que es produïen a la tarda s'havien eliminat completament.