Temes

A

Cercar

IA per a identificar vagons i contenidors: el nou impuls del Port de Barcelona

Millorar el control del transport ferroviari i fer del Port de Barcelona un entorn més sostenible, tecnològic i smart. Aquests són els principals objectius d'una prova pilot de tecnologia basada en intel·ligència artificial (IA). Es va posar en pràctica en el Hutchison Ports BEST durant una mica més d'un any. El sistema de la startup AllRead Machine Learning Technologies (MLT) identifica en temps real els contenidors i vagons que entren en el port. Així es millora el control del transport ferroviari. Es tracta d'un altre impuls del Port de Barcelona per a situar-se a l'avantguarda del sector en l'àmbit tecnològic i digital.

Publicat el 15.07.2021
La tecnologia de AllRead és capaç de detectar matrícules en posició vertical, horitzontal, trencades, brutes i parcialment cobertes. (AllRead/PierNext)

Tecnologia amb precisió lectora

La startup AllRead, especialitzada en sistemes de visió per ordinador, ha desenvolupat un sistema basat en intel·ligència artificial. Permet identificar en temps real els contenidors i vagons que entren en el recinte portuari. I ho ha fet sense necessitat d'instal·lar grans infraestructures i equips de hardware. Simplement, a través d'un programari capaç d'identificar números, lletres i símbols en vídeos i fotografies.

“Es tracta d'un programari de visió per ordinador aplicat a la detecció i la lectura de textos, codis i símbols en cadenes de subministrament”, explica Adriaan Landman, director d'Operacions i cofundador de AllRead. “Connectat a qualsevol mena de càmera fixa o mòbil, serveix per a millorar la traçabilitat d'actius en ports, plataformes logístiques o companyies de transport, retornant un registre en temps real i amb molta precisió”. 

La tecnologia es va testar durant aproximadament un any en el Port de Barcelona, on la prova pilot va analitzar un total de 950 trens i 13.500 contenidors. D'acord amb el cofundador de AllRead, les xarxes neuronals van ser entrenades usant imatges o vídeos preses pels responsables del projecte i per càmeres prèviament instal·lades en el port.

Els resultats van ser molt positius. Dels 13.500 contenidors que van entrar en el Port i van ser analitzats en la prova pilot, es van identificar el 99%. La tecnologia va ser capaç d'interpretar les matrícules en posició vertical, horitzontal i fins i tot combinades

També va poder identificar aquelles que es veien trencades, brutes i parcialment cobertes. Les proves es van realitzar tant de dia com de nit, per a comprovar la viabilitat del sistema en condicions de poca llum.

Organització, estalvi i sostenibilitat

Per al Port de Barcelona, comptar amb aquest sistema d'identificació d'actius té nombrosos avantatges. En primer lloc, entra en joc l'optimització de processos. “En reduir les tasques manuals repetitives, com la gestió manual del registre de cada contenidor i la seva posició en el vagó del tren, contribuïm a augmentar l'eficiència dels equips operatius. Una millor gestió de la informació accelera tots els processos sense deteriorar la seva qualitat”, explica Landman. 

Una conseqüència directa d'aquesta optimització és l'estalvi. La tecnologia de AllRead redueix els temps de càrrega i descàrrega i les tasques manuals associades al control d'accessos. A més, les seves pròpies característiques fan que el cost de la seva instal·lació i manteniment siguin baixos. “En ser capaç de trobar la informació en qualsevol posició de la imatge, resistint a la pols, la rotació, la distància i els danys, la qualitat de lectura no depèn del nivell de la cambra, sinó de la robustesa del sistema de lectura”, assenyala Landman.

D'aquesta manera, el programari de AllRead pot funcionar amb els equips existents del Port i instal·lar-se en qualsevol lloc de les seves instal·lacions. “Al no ser necessària la implantació addicional de hardware, càmeres, làsers de tret, il·luminacions i altres elements en les seves instal·lacions per al funcionament del programari de AllRead, el port s'estalvia una inversió important en hardware, així com els costos per al seu manteniment”, afegeix Landman. 

Finalment, entra en joc la sostenibilitat. Nombrosos estats estan promovent l'ús del tren davant d'altres mitjans de transport més contaminants. Així es compleix amb l'objectiu de reduir les emissions de diòxid de carboni (CO₂) i altres gasos d'efecte d'hivernacle.

D'aquesta manera es poden aconseguir les metes marcades per l'Acord de París. En optimitzar les operacions, la tecnologia de AllRead agilitza l'ús del tren en el port. 

“Gràcies al cap d'Operacions de l'Autoritat Portuària de Barcelona, ens vam adonar de l'alta demanda d'aquestes solucions en l'entorn portuari. A Espanya, cap port té aplicat un OCR [reconeixement òptic de caràcters] que llegeixi vagons i contenidors, mentre el percentatge de càrrega transportada per ferrocarril creix cada any", explica Landman.

Dels 13.500 contenidors que van entrar en el Port de Barcelona i que van ser analitzats en la prova pilot, es van identificar el 99% d'ells

Barcelona és, avui, pionera en l'ús d'aquesta tecnologia en un entorn portuari. La seva implementació ha permès automatitzar la recopilació de dades de les mercaderies, optimitzar les operacions i afavorir així els processos de càrrega i descàrrega. Tot això, amb un sistema ràpid i àgil i sense necessitat d'instal·lar grans dispositius tecnològics. 

Amb la seva adopció, el port se situa com un referent i deixa la porta oberta a futures millores. D'una banda, i gràcies al deep learning, el sistema pot continuar millorant el seu nivell de certesa de manera contínua. Per l'altre, l'anàlisi dels resultats permet continuar innovant i desenvolupant solucions per a l'entorn portuari.

“Ara que oferim la traçabilitat de vagons, camions, contenidors o mercaderies perilloses, els nostres interlocutors ens demanen identificar nous elements, com la presència dels segells del contenidor o els danys que podrien aparèixer en aquest”, indica Landman. “Com a empresa tecnològica orientada al desenvolupament de noves solucions de visió per computador, integrem aquests requisits en el nostre full de ruta”.

Adriaan Landman, Miguel Silva i Marçal Rossinyol, fundadors de AllRead. (AllRead)

L'adopció d'aquest sistema de visió per ordinador i IA s'emmarca en l'aposta del Port de Barcelona per la innovació i la digitalització. La institució s'uneix, així, a una tendència que guanya pes a nivell mundial.

Recentment, el Port d'Abu Dhabi ha anunciat una col·laboració amb Microsoft Corporation. L'acord busca millorar les capacitats de seguiment de contenidors i transport autònom en el port de Khalifa. En aquest cas, el reconeixement es realitzarà gràcies al sistema d'intel·ligència artificial de Azure (el servei de computació en el núvol de Microsoft).

“La tecnologia impulsarà la introducció de solucions de rastreig intel·ligent de contenidors basades en intel·ligència artificial, que garantiran la traçabilitat del 100% de tots els contenidors manipulats, així com el potencial per a llançar un sistema de vehicle autònom”, expliquen des del Port d'Abu Dhabi. Els responsables esperen que la seva adopció serveixi per a modernitzar l'entorn portuari, reduir la seva petjada de carboni, mitigar costos i optimitzar els temps de resposta.

En el Port d'Algesires s'ha dut a terme un projecte pilot per a testar una solució innovadora basada en visió artificial i machine learning. La solució buscava automatitzar la traçabilitat i la geolocalització de la càrrega rodada dins de la Terminal de Trànsit Pesat. En aquest cas, un entramat de càmeres de vídeo desplegat per la terminal captava imatges que posteriorment eren processades i analitzades pel sistema. 

“El propòsit final consistia a identificar i monitorar els camions que discorren per la TTP i detectar automàticament els esdeveniments d'interès a partir de l'anàlisi d'imatges i vídeos com, per exemple, l'ocupació o liberalització de places d'aparcament”, expliquen des del Port d'Algesires

Igual que a Barcelona, el projecte pilot d'Algesires va ser considerat un èxit. Tot indica que, en els pròxims anys, la identificació d'actius gràcies a la IA i altres solucions tecnològiques pot convertir-se en un servei fonamental. Amb aquests elements es millorarà l'eficiència dels entorns portuaris.