Temes

A

Cercar

Els ports busquen reduir la seva contaminació acústica

En el seu camí cap a la sostenibilitat, els ports del futur han d'enfrontar-se al gran repte de reduir les emissions perjudicials a l'atmosfera. No obstant, és habitual que un dels contaminants més nocius per a la salut humana es quedi al marge de les discussions: la contaminació acústica. A continuació, s'enumeraran possibles vies d'acció per a reduir l'impacte sonor dels ports.

Publicat el 27.08.2020

África Marrero és Enginyera Naval i Oceànica, actualment desenvolupa projectes de recerca a l’àrea de Logística i Transport Marítim al Center for Innovation in Transport (CENIT) del CIMNE.

Com és un dels problemes més preocupants dels ports, diverses autoritats portuàries ja han començat a desplegar mesures contra la contaminació acústica. (Gettyimages)

El 80% del transport mundial es duu a terme per via marítima i s'espera que el sector redueixi les seves emissions d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, els definits en el Pacte Verd Europeu o els establerts per la pròpia Organització Marítima Internacional (OMI). Això ha d'anar acompanyat d'una rebaixa en la contaminació sonora, conseqüència de l'alt nombre d'activitats que es realitzen de manera simultània en un port. Lamentablement, de moment no existeix cap protocol de mesurament universal per a la qualificació de la contaminació acústica en les infraestructures portuàries.

El principal impacte el reben els habitants, generant molèsties i alteracions del somni. El soroll no és només una qüestió de comoditat, pot afectar considerablement la salut, sent també un factor de risc per als casos de mort prematura.

Poden haver-hi diverses fonts de soroll que varien segons el port i el tipus de trànsit. Les fonts més comunes són:

 • Màquines de treball com a grues, apiladores, carretons elevadors o tractors de terminal.
 • Trànsit de camions i cotxes. Els ports solen tenir un alt flux de moviment provinent de les carreteres com els camions pesats o els cotxes necessaris per a recollir als passatgers dels vaixells.
 • Ferrocarril. Les operacions ferroviàries generen soroll, especialment quan es desvien els vagons.
 • Interfície vaixell-moll. La connexió entre el vaixell i el moll sol fer-se mitjançant rampes de metall o formigó. Quan els vehicles utilitzen aquestes estructures, es genera un soroll considerable.
 • Manipulació carregues. El soroll prové de la caiguda dels contenidors al terra, a un vehicle o a un altre contenidor. El major rebombori es genera en moure el granel sec.
 • Vaixells: els motors, els sistemes de ventilació i hidràulics, les bombes, entre altres.

 

En alguns casos el soroll prové del moviment dels contenidors. (Gettyimages)

El soroll ambiental està regulat per la Directiva de Soroll Ambiental de la Unió Europea (END), emesa al 2002. La Directiva 2002/49/CE es centra en les aglomeracions de més de 100.000 habitants i en els centres i xarxes de transport, carreteres, ferrocarrils, aeroports o ports amb un cert nombre de moviments a l'any. La finalitat d'aquesta directiva és oferir una síntesi de les opcions de gestió per a evitar, prevenir o reduir els efectes nocius del soroll, incloses les molèsties.

Amb la finalitat de complir la legislació de la UE, les autoritats portuàries i la resta d'organitzacions que participen en la indústria del transport marítim poden posar en marxa diverses mesures per a mitigar el soroll:

 • Disposició del port. Una ubicació òptima de les diferents funcions portuàries pot reduir considerablement la contaminació acústica.
 • Disposicions sobre el trànsit. Com s'ha esmentat anteriorment, el soroll del trànsit induït per les activitats portuàries genera una gran contaminació acústica. Canviar la forma en què els vehicles entren a les instal·lacions pot reduir el baluern. Per exemple, a través de túnels, creant zones d'aparcament per a evitar cues, etc.
 • Disseny de rampes. Les modificacions com la implementació de revestiments de goma i aïllaments en les rampes poden millorar la situació.
 • Mètodes de càrrega més silenciosos. Aquest punt es pot reduir mitjançant una "conducció suau", és a dir, minorar la velocitat de conducció. Encara que pot ser una alternativa difícil de realitzar perquè implica disminuir els temps d'operació.
 • Flota de màquines més silencioses. En general, quant més nova és la maquinària, menor contaminació acústica. Els models elèctrics i híbrids poden reduir el soroll de manera significativa.
 • Parets i barreres de soroll. Una simple mesura com la ubicació estratègica dels contenidors pot aïllar el soroll del port.
 • Assignació de molls. Els vaixells més sorollosos han de col·locar-se el més lluny possible de les zones residencials.

Per a reduir el soroll poden aplicar-se altres solucions com la utilització d'horaris per a regular l'estada dels vaixells, la restricció de les hores d'obertura per a evitar les molèsties nocturnes o la imposició de límits de velocitat als vehicles.

És important prestar especial atenció als creuers i als vaixells RO-PAX a causa de la seva proximitat a les zones urbanes respecte a altres tipus d'embarcacions. A més, els creuers mai apaguen tots els motors auxiliars perquè els serveis com la cuina o el manteniment necessiten un subministrament d'energia constant. Per això, solen utilitzar silenciadors que redueixen de 10 a 20dB; no obstant, emeten de 95 a 105dB depenent de la freqüència.

 

Els ports solen tenir un alt flux de moviment provinent de les carreteres com els camions pesats o els cotxes necessaris per a recollir als passatgers dels vaixells. (Gettyimages)

Quin és el paper dels ports?

Com és un dels problemes més preocupants dels ports, diverses autoritats portuàries ja han començat a desplegar mesures contra la contaminació acústica.

El primer pas és conèixer els nivells de soroll emesos. Així, dos ports italians i un francès participen en el projecte Interreg TRIPLO, que també tracta d'instal·lar sensors de baix cost per a produir mapes de soroll en viu. En la mateixa línia, a la ciutat portuària de La Spezia, a Ligúria, Contship Italia va instal·lar receptors de soroll en l'àrea directa que envolta la seva terminal. Gràcies a ells es va poder saber que quan no hi havia cap vaixell en la terminal, la contaminació acústica era limitada.

El segon pas és establir mesures que redueixin l'impacte sonor, per exemple, el port de Göteborg ha engomat les rampes metàl·liques utilitzades per a atracar els vaixells.

L'ús de combustibles alternatius per part de les companyies navilieres (per exemple, el GNL) contribuiria a reduir la contaminació acústica. La terminal no pot ser responsable en última instància de les emissions que no estan creant.

Diversos països de la Unió Europea, com Suècia o Finlàndia, han incorporat el sistema de combustible de subministrament d'energia en terra, que no sols és un instrument perquè els ports redueixin la contaminació atmosfèrica, sinó també l'acústica. La implementació del sistema substitueix als motors auxiliars utilitzats per a produir electricitat per als vaixells atracats, eliminant així el soroll del motor.

Així mateix, alguns propietaris de vaixells han aplicat modificacions a les seves embarcacions per a reduir la contaminació acústica instal·lant silenciadors en la ventilació de la sala de màquines i en els conductes de ventilació. Malgrat l'alt cost d'aquestes alternatives, en algunes situacions són necessàries per a fer front als sorolls.

D'altra banda, a l'hora de construir noves embarcacions, evitar el soroll és més fàcil. Els motors, sistemes de ventilació i una altra maquinària poden modificar-se per a ser més sostenibles i silencioses. Un exemple és el Viking Grace, vaixell RO-PAX de Viking Lines, que va ser construït expressament per a tenir un perfil ambiental, amb modernes tècniques d'aïllament i silenciadors en els seus generadors.

 

Mapa de so diürn del Port de Barcelona. (Port de Barcelona)

Mapa de so nocturn del Port de Barcelona. (Port de Barcelona)

El cas de Barcelona

El Port de Barcelona ha realitzat estudis de contaminació sonora on han inclòs mapes de diagnosi de soroll que proporcionen dades de l'impacte acústic. Aquests mapes de soroll tenen un alt caràcter innovador en el sector portuari, ja que en dècades anteriors només havien estat desenvolupats en altres tipus d'infraestructures com a carreteres i ferrocarril.

Els mapes de soroll han permès comprovar que els nivells de contaminació sonora afecten poc la població, ja que el major impacte té lloc en zones qualificades com d'ús industrial. Això demostra la compatibilitat del sistema portuari amb la vida normal de la ciutat, la qual cosa facilita una bona interacció port-ciutat.

A més, les polítiques del port tendeixen a reduir encara més el seu impacte sonor. Com la idea de desplaçar l'activitat industrial cap al sud o els creuers al moll Adossat, les zones més allunyades de la ciutat. I encara que el principal objectiu és reduir les emissions de gasos contaminants i d'efecte d'hivernacle, el projecte d'electrificació de molls que permetrà la connexió dels vaixells a aquests (OPS) també reduirà significativament el soroll generat. Sense oblidar el possible ús de bateries durant l'estada en port, com és el cas dels vaixells de Grimaldi.

No hi ha dubte que navilieres i ports estan treballant conjuntament per a desenvolupar mesures eficients, que facin possible tenir un transport marítim més sostenible i respectuós amb el medi ambient. Millorant així les relacionis port-ciutat que cada vegada cobren més força en el bon desenvolupament de la infraestructura portuària.