Temes

A

Cercar

Ports 4.0 llança la seva segona convocatòria d’Idees i Projectes Comercials amb 6,75 milions d’euros

Torna Ports 4.0, després de l'èxit de la seva primera edició. El seu objectiu continua sent el mateix: atreure, secundar i facilitar l'aplicació del talent i emprenedoria al sector logístic-portuari espanyol públic i privat. Aquest model d'innovació oberta corporativa de Ports de l'Estat i les Autoritats Portuàries Espanyoles s'ha convertit en el major fons públic per a idees i projectes en comunitats logístic-portuàries d'Europa.

Publicat el 18.11.2021

Alba González és Tècnica de Projectes d’Innovació al Port de Barcelona.

Ports 4.0 ha augmentat el dinamisme de les start-ups del sector i ha accelerat el posicionament de les autoritats portuàries davant a la innovació. (GettyImages)

Després de l'èxit de la primera convocatòria en 2020 del Fons Ports 4.0, Ports de l'Estat i les autoritats portuàries llancen la segona convocatòria per a la modalitat d'Idees i Projectes Comercials. L'any passat es van presentar 520 solucions innovadores amb base tecnològica per a donar resposta als reptes que presenta la comunitat logístic-portuària i incentivar la digitalització del sector.

Suport a la innovació logístic-portuària

Els guanyadors d'aquesta primera convocatòria van ser nou projectes comercials i 33 idees. Amb l'augment de la dotació del fons en la segona convocatòria s'espera poder incrementar el nombre de concessions, tant a idees com a projectes. Es busca accelerar així la transició cap a una sector logístic-portuari més digitalitzat, sostenible i més competitiu.

Ports 4.0 és el major fons públic per a idees i projectes en comunitats logístic-portuàries d'Europa. No sols ha augmentat el dinamisme de les start-ups del sector, sinó que també ha accelerat el posicionament de les pròpies autoritats portuàries davant a la innovació. 

Són molts els ports del nostre litoral que, a l'abric d'aquest fons, han començat a desenvolupar iniciatives pròpies per a ajudar al seu ecosistema innovador.

És el cas de projectes com el Bilbao PortLab del port de Bilbao, el Node d'Innovació Tecnològica del port de Huelva o el Centre d'Innovació Industrial i Logística del port de Sevilla, entre altres. Aquests projectes s'uneixen a iniciatives ja consolidades en el camp de la innovació des de fa ja alguns anys, com la “Travessia de la Innovació” del Port d'Algesires, la Fundació Valenciaport (el think tank de l'enclavament valencià) o el Pier01 situat en el Port de Barcelona i referent europeu.

 Ports 4.0 és el major fons públic per a idees i projectes en comunitats logístic-portuàries d'Europa

Major dotació econòmica per a la segona edició de Ports 4.0

Aquesta segona convocatòria del fons Ports 4.0 ha augmentat la seva dotació en un 50% respecte a l'any anterior, sent l'import total per distribuir de 6.750.000€ repartit de la següent manera:

 • IDEES: 750.0000€, dels quals 105.000€ es destinaran a intraemprenedoria. Es podran sol·licitar les subvencions per a aquesta modalitat fins al 21 de desembre de 2021.
 • PROJECTES COMERCIALS: 6.000.000€. El termini per a la seva sol·licitud és fins al 21 de gener de 2022

Aquesta segona convocatòria del fons Ports 4.0 ha augmentat la seva dotació en un 50% respecte a l'any anterior. (GettyImages)

 

Les Bases Reguladores de la segona convocatòria es regeixen per la mateixa ordre ministerial que la convocatòria anterior. I els criteris d'avaluació principals consisteixen en:

 • Basar-se en algun o diversos dels següents quatre pilars: 
  • Eficiència logística en l'àmbit infraestructural, operacional o de prestació de serveis.
  • Sostenibilitat ambiental i energia.
  • Seguretat i protecció.
  • Digitalització de processos i plataformes intel·ligents.
 • Posseir una component innovadora certa, demostrable i clarament delimitada almenys pel que fa al seu abast, continguts i costos, així com no existent en el mercat tant a nivell nacional com internacional la seva aplicació per al sector logístic-portuari.
 • Demostrar els resultats de les anteriors fases aconseguides en el cas de tractar-se de productes o serveis amb un grau de maduresa consolidat.
 • Pla de negoci del producte o servei en el cas dels projectes, i model Canvas en el cas de les idees.
 • Escrits o certificats de suport emesos per part d'Autoritats Portuàries o altres agents del sector logístic-portuari (especialment potencials clients).

A les idees guanyadores se'ls atorgarà un import fix de 15.000€ que els permeti realitzar una prova de concepte i aconseguir la TRL 3 requerida per a aconseguir la categoria de projecte pre-comercial. 

Per als Projectes en fase comercial l'ajuda consistirà en una quantitat màxima del 80% dels costos associats en el pressupost del projecte al component d'innovació, amb un límit màxim de 2.000.000€.

En els dos casos existeix la possibilitat d'accedir als serveis d'acceleració o d'assessorament per a accelerar el desplegament comercial, el creixement i assegurar l'èxit empresarial del projecte. Aquests serveis estan establerts en les seus territorials de la incubadora-acceleradora associada al Pla d'impuls a l'Emprenedoria per a la Innovació en el sector portuari «Ports 4.0».

Barcelona, i la resta de les Autoritats Portuàries de l'Estat, donen suport a les idees i projectes que siguin del seu interès. (GettyImages)

 

El paper dels ports

L'Autoritat Portuària de Barcelona, així com la resta de les Autoritats Portuàries de l'Estat, proporcionen suport a les idees i projectes que siguin del seu interès i que el sol·licitin de manera expressa. En el cas del Port de Barcelona (APB), els interessats en sol·licitar suport a la APB han de remetre la seva petició al correu electrònic ports40@portdebarcelona.cat indicant la següent informació:

 • Nom de l'empresa.
 • Informació de contacte: persona de contacte, correu electrònic i telèfon.
 • Nom del projecte.
 • Resum del projecte (2 pàgines).
 • Import sol·licitat a Ports 4.0 (en el cas de projectes).
 • Suport que se sol·licita a la APB (rol requerit a la APB, característiques de l'ajuda, etc.).

Amb l'objectiu d'informar sobre la nova convocatòria i donar suport al màxim de projectes i idees presentades, el Port de Barcelona va realitzar el dimecres que ve 24 de novembre, una jornada informativa en la qual participaren José Llorca (responsable d'Innovació de Ports de l'Estat i del Fons Ports 4.0), Carles Rúa (cap d'Innovació del Port de Barcelona i exemples de casos d'èxit de la convocatòria anterior: un representant de la idea guanyadora 3D PND i un altre del projecte comercial guanyador CleverVolume.

Durant la sessió va explicar-se en més detall en què consisteix el fons i com pot l'Autoritat Portuària de Barcelona fer costat als projectes i idees.